ZOONO I COVID 19

Czym są koronawirusy?

Koronawirusy to rodzina wirusów występujących u ssaków i ptaków, wywołujących objawy od lekkiego przeziębienia po ciężką niewydolność oddechową. Koronawirusy odkryto i nazwano już w latach 60. XX wieku, lecz zaczęło być o nich głośno dopiero kilkanaście lat temu przy okazji epidemii SARS. Dziś, jak wszyscy wiemy, koronawirusy powróciły i atakują z potrójną mocą, zapełniając szpitale na całym świecie ludźmi z ostrą niewydolnością oddechową, która często kończy się zgonem.

Przeczytaj oświadczenie Dyrektora Generalnego Zoono

Utrzymywanie się koronowirusa na przedmiotach

W związku z tym, że koronawirus COVID-19 przenosi się zarówno drogą kropelkową, jak i powietrzną, po kaszlnięciu lub kichnięciu osoby zakażonej pozostaje na przedmiotach. Według Światowej Organizacji Zdrowia czas utrzymywania się koronawirusa COVID-19 na powierzchni jest uzależniony od wilgotności oraz temperatury.  Według magazynu Journal of Hospital Infection badania różnych koronawirusów wykazały, że w temperaturze pokojowej mogą one pozostać aktywne i utrzymują właściwości zakaźne na powierzchniach do 9 dni.

Przeczytaj oświadczenie Dyrektora Generalnego Zoono

Czy Zoono działa przeciwko koronawirusom?

Technologia Zoono może zdecydowanie przyczynić się do rozwiązania problemu zarówno koronawirusa, jak i innych nowych zagrożeń wirusowych. Technologia Zoono, w szczególności ze względu na jej długotrwałość i sposób działania, jest optymalnym rozwiązaniem.

Produkty Zoono z powodzeniem przeszły testy na zdolność zwalczania surogatu koronawirusa COVID-19 (uznanego przez Światową Organizację Zdrowia za odpowiednik innych członków rodziny koronawirusów, w tym wirusa MERS (CoV-MERS)), a także wielu innych patogenów, ze skutecznością do 30 dni na powierzchniach i do 24 godzin na dłoniach.

Badania laboratoryjne

Przeprowadzono dwa oddzielne testy zgodnie z normą EN 14476:2013+A2:2019
*EN14476 to europejska norma mająca zastosowanie do produktów z obszaru medycznego, w tym chusteczek higienicznych do rąk, higienicznego mydła do rąk, dezynfekcji narzędzi przez zanurzenie, dezynfekcji powierzchni przez wycieranie oraz spryskiwanie.

Badanie 1

Pierwszy test badał skuteczność przeciwko wirusowi krowianki (Vaccinia), nazywanego czasem „statkiem macierzystym” wirusów z podwójną otoczką (szczególnie trudnych do inaktywacji); kolejny test dotyczył uznanego (i globalnie przyjętego) surogatu COVID-19, tj. koronawirusa kociego.

Wyniki:

Test na krowiankę potwierdził skuteczność na poziomie > 4Log (powyżej 99,99%) dla Zoono Z-71 Microbe Shield (ta sama technologia Zoono, co w przypadku środka do dezynfekcji rąk Zoono).

Badanie 2

Drugi test dotyczył skuteczności przeciwko surogatowi COVID-19, koronawirusowi kociemu.

Wyniki:

Potwierdzona skuteczność na poziomie 4.33Log (ponad 99,99%).

Wyniki testów dodatkowo dowodzą, że technologia Zoono może być częścią strategii zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 i ochrony przed nim.

Przeczytaj oświadczenie Dyrektora Generalnego Zoono